กสร.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ตอบโจทย์ผู้รับบริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตอบโจทย์การให้บริการระบบการรับ-จ่ายเงินกู้แก่สหกรณ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ  เป็นอีกมาตรการหนึ่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ผ่านรูปแบบของการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายด้านเศรษฐกิจ ที่จะช่วยสร้างวินัยในการใช้จ่ายและการออมให้กับลูกจ้างและพนักงาน ในขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างเมื่อมีความจำเป็น หรือเดือดร้อนทางการเงิน ทั้งนี้ กสร.มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งขณะนี้มีวงเงินจำนวน 390 ล้านบาท พร้อมให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเงินกู้และระบบการรับ-จ่ายเงินกองทุนดังกล่าว จึงพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสวัสดิการแรงงานและเจ้าหน้าที่การเงินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจในรูปแบบของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ

 

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของลูกจ้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ลดการขาดงาน ลางาน และเปลี่ยนงานบ่อย ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลในการทำงาน เป็นการช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างช่วยลดปัญหา และ ข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่สนใจจัดตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ และหากมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการดำเนินงานก็สามารถใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40481.pdf)40481.pdf 107 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready