กสร. เผยนายจ้าง ลูกจ้างใส่ใจแรงงานสัมพันธ์ทวิภาคีเพิ่มขึ้น

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง เผยสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงงาน ชี้นายจ้าง ลูกจ้างให้ความสำคัญการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานแบบทวิภาคี

 

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ผ่านกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ และร่วมมือกันพัฒนารูปแบบของการแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดีได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี และจากข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสถ่านประกอบกิจการดีเด่นฯ ระหว่างปี
2559 ถึง 2561 พบว่า มีสถานประกอบกิจการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม 943 แห่ง ปี 2560 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม 1,060 แห่ง และในปี 2561 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,095 แห่ง แสดงให้เห็นว่านายจ้าง ลูกจ้าง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบทวิภาคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์สำคัญในการประกวดสถานกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานก็คือความร่วมมือของนายจ้าง ลูกจ้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานผ่านการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

 

นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 จะเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างผ่านการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในรูปแบบทวิภาคีซึ่งจะยังประโยชน์ให้กับนายจ้างและลูกจ้างได้อย่างแท้จริง

 

---------------------------

ประจำวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561  ข่าวที่ 106/2560

พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40528.pdf)40528.pdf 145 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready