รมว.แรงงานเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญ คือ ๑.เพื่อทราบ รายงานสถานการณ์และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙/รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ โดยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงานและ๒.เรื่องพิจารณา กรอบจัดทำรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready