การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยและรายงานเกณฑ์การปันส่วนการคำนวณต้นทุนผลผลิตปี 2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

.

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (5.ksb1_2560.xls)5.ksb1_2560.xlsใช้คำนวณในโปรแกรม cDG_Costing (KSB1+ปันส่วน ใช้จริง)13644 Kb
Download this file (1-12.xls)1-12.xlsตารางที่ 1-12293 Kb
Download this file (2802201801.pdf)2802201801.pdfการเปรียบเทียบการคำนวณ ปี 2560212 Kb
Download this file (2802201802.pdf)2802201802.pdfรายงานเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน ปี 2560105 Kb
Download this file (2802201803.pdf)2802201803.pdfรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 256054 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready