รองอธิบดี กสร.เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว รุ่นที่ ๒ และบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการคุ้มครองด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว” โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในการคุ้มครองดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงดำเนินการสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากสำนัก / กองต่างๆ ของกรม จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready