กสร.จัดทัพไตรภาคี ลุยตรวจประเมินสปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมส่งคณะทำงานไตรภาคีเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 เริ่ม 4 มีนาคมนี้

 

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. จัดกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 โดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,095 แห่ง จากสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความร่วมมือของนายจ้าง ลูกจ้าง ในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในรูปแบบทวิภาคี สำหรับตรวจการประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ กสร.ได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลคะแนนฯ ในรูปแบบไตรภาคีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน ผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้าง และผู้แทนจาก สภาองค์การลูกจ้าง เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเกณฑ์สำคัญในการประเมินจะพิจารณาว่าสถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีอย่างไร มีวิธีการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างเป็นระบบหรือไม่ และที่สำคัญจะต้องไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ไม่มีข้อขัดแย้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น  โดยจะเริ่มลงพื้นที่ตรวจตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม จนถึง 10 เมษายน 2561

 

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 จะเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีด้วยระบบทวิภาคีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น โดยจะจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและ โล่รางวัลในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้  

---------------------------

ประจำวันที่  2 มีนาคม 2561  ข่าวที่ 107/2560

พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40581.pdf)40581.pdf 136 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready