สสค.ชัยภูมิ ตรวจประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบให้

นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2561 ผลการตรวจ ดังนี้

1. บริษัท สุขพรหมมาศ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีลูกจ้างทั้งหมด 45 คน ชาย 24 คน หญิง 21 คน สมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 ผลปรากฎว่า ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา ทั้งหมด 8 ข้อตามหลักเกณฑ์

2. บริษัท ฟ้าประทานปิโตเลียม จำกัด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีลูกจ้างทั้งหมด 23 คน ชาย 8 คน หญิง 15 คน สมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3 ผลปรากฎว่า ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา ทั้งหมด 3 ข้อ ตามหลักเกณฑ์

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready