สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน/ตรวจความปลอดภัย/ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานบังคับ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน/ตรวจความปลอดภัย/ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้ ในพื้นที่ อำเภอเมือง ผลการตรวจมีดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วน สินทวีไม้ทอง จำกัด มีลูกจ้างทั้งหมด 8 คน ชาย 6 คน หญิง 2 คน 2. ห้างหุ้นส่วน ศ.กระจกอลูมิเนียม จำกัด มีลูกจ้างทั้งหมด 4 คน ชาย 1 คน หญิง 3 คน - ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้ จำนวน 1 คน สัญชาติไทย หญิง 1 คน ไม่พบกลุ่มเสี่ยง - ส่งเสริม แนะนำให้ สปก.ดำเนินการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 1 แห่ง - การตรวจคุ้มครองแรงงาน /ตรวจความปลอดภัย (กลุ่มเสี่ยง) และค่าจ้างขั้นต่ำ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก, ไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้สารเสพติด

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready