สสค.ชัยภูมิ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความปลอดภัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เรียน อธิบดีและผู้บริหาร วันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัด เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมและสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการตรวจเยี่ยม และมีคณะทำงานเข้าร่วมตรวจเยี่ยม จำนวน 17 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready