สสค.ตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เข้าส่งเสริมและให้ความรู้งานความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นายวรรณะ สามัคคี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวนันทิชา เชียงเกตุ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากเข้าส่งเสริมและให้ความรู้งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 แห่ง 1.บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวนลูกจ้าง 115 คน ประเภทกิจการขายปลีกยานยนต์ 2.บริษัท บิ๊กบาน คอนกรีต จำกัด ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวนลูกจ้าง 36 คน ประเภทกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 3.บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด จำนวนลูกจ้าง 28 คน ประเภทกิจการเหมืองหิน การดำเนินการตรวจฯเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนทำงานตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และการสร้างจิตสำนึก การกำกับดูแล และการมีส่วนร่วมของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้ยั่งยืน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready