ประกาศประกวดราคาจ้างทำสื้อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ e-bidding

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

.

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (3504.3.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (e-bidiing)928 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready