สสค.ขอนแก่น และ โรงพยาบาลขอนแก่น บูรณาการ " โครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับ โครงการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 มีนาคม 2561 สสค.ขอนแก่น และ โรงพยาบาลขอนแก่น บูรณาการ " โครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับ โครงการ ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท โฆษะโฮลดิ้ง (โรงแรมโฆษะ ) ลูกจ้าง รวม 309 คน ( สตรีวัยเจริญพันธุ์ 135 คน )

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready