สสค.ร้อยเอ็ด จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561"พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกล สู่ยุคเศรษฐกิจ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561"พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกล สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสำคัญของแรงงานสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีให้สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. มอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีบริหารดีเด่น สตรีทำงานดีเด่น สตรีอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 22 คน
2. นิทรรศการ  ด้านแรงงาน ด้านประกันสังคม ด้า4พัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการตรวจสุขภาพฟรี
4.การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จากนายจ้างและลูกจ้าง ของ สถานประกอบกิจการในจังหวัดร้อยเอ็ดและ อาสาสมัครแรงงาน จำนวน 150 คน ณโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready