สสค.มหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง" ตามพระราชบัญญัติคุ้ม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางพะยาว์ เลียวลิขิต นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง" ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ณ บ้านลาด อ.กันทรวิชีย จ.มหาสารคาม โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นกลุ่มทำกระเป๋า จำนวน 16 กลุ่ม 32 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready