สสค.พะเยาบูรณาการร่วมกับคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพะเยาออกตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเชิง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และน.ส.นงคราญ เครือบุญมา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพะเยาออกตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเชิงรุก ในสถานประกอบกิจการประเภท อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง 103 คน ชาย 73 คน หญิง 30 คน ได้ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้กับลูกจ้าง เช่น การได้ยิน ทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อคัดกรองและส่งต่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมทั้งป้องกันโรคจากการทำงาน จากการตรวจสภาพการทำงานของพนักงานตรวจความปลอดภัย พบว่า นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพ.ร.บ. ความปลอดภัย      อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จำนวน 1 แห่ง พนักงานตรวจ  ความปลอดภัยจึงได้ออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง อนึ่ง ในการตรวจฯ ครั้งนี้ ไม่พบ   การใช้แรงงานเด็ก และไม่พบพฤติกรรมการใช้แรงงานบังคับแต่อย่างใด

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready