สสค.พะเยา ออกตรวจแรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และน.ส.นงคราญ เครือบุญมา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกตรวจแรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เป็นแรงงานภาคเกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียม จำนวน 4 ราย 84 คน ชาย 29 คน หญิง 55 คน อีกทั้งสำนักงานฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ (หมวกสาน) และคู่มือความปลอดภัยแรงงานนอกระบบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready