ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ผู้ตรวจราชการกสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2561 19/04/2561 13
2 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายเน้นหนัก 19/04/2561 14
3 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 19/04/2561 9
4 ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 19/04/2561 21
5 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวง ผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 19/04/2561 16
6 รองปลัดกระทรวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 19/04/2561 13
7 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(วีซ่า)และอนุญาตทำงาน 19/04/2561 9
8 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทโบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด 18/04/2561 34
9 รองปลัดกระทรวง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 17/04/2561 52
10 อธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 17/04/2561 31
11 ผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดพิธี "สรงน้ำขอพร" เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 11/04/2561 101
12 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 09/04/2561 89
13 รอง อธิบดี กสร. จับมือภาคีเครือข่าย Safety Thailand 09/04/2561 135
14 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 09/04/2561 61
15 ผู้ตรวจราชการ กสร. จัดพิธี "สรงน้ำขอพร" เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมี พระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการ 09/04/2561 137
16 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO 04/04/2561 154
17 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30/03/2561 150
18 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อม "ส่งผู้ใช้แรงงานกลับบ้าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 29/03/2561 163
19 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ครั้งที่3/2561 29/03/2561 113
20 รองอธิบดี กสร. นำนายจ้างมอบน้ำและขนม เพื่อสนับสนุุนการปฎิบัติงานศูนย์ OSS 29/03/2561 127

หน้า 1 จาก 91

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready