ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 19/01/2561 49
2 หัวหน้า ผต. กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 18/01/2561 66
3 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 18/01/2561 63
4 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 18/01/2561 58
5 อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 17/01/2561 80
6 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ 17/01/2561 56
7 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมพิจารณารายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 16/01/2561 66
8 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แรงงาน 16/01/2561 61
9 ผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรแนวปฏิบัติการ 16/01/2561 65
10 (กสว.)จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 12/01/2561 36
11 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร 11/01/2561 118
12 ผต.กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 11/01/2561 80
13 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. บรรยายให้ความรู้หัวข้อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 11/01/2561 99
14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากร 11/01/2561 110
15 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 09/01/2561 106
16 อธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามการปฏิบัติงานศูนย์ปฎิบัติการกระทรวงแรงงาน 09/01/2561 83
17 ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) นำสมาชิก เข้าพบ ปลัดกระทรวงแรงงาน 09/01/2561 61
18 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 08/01/2561 79
19 ประธานกลุ่มบูรณาการสตรีและคณะ เข้าพบ รมว.แรงงาน 08/01/2561 57
20 รองอธิบดี กสร. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 08/01/2561 48

หน้า 1 จาก 86

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready