ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 กสร.จัดการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 21/04/2560 44
2 อธิบดีกสร.ประชุมคณะทำงานโครงการการแก้ไขปัญหารูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมง 20/04/2560 52
3 รองปลัดกระทรวงแรงงานนประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 20/04/2560 58
4 อธิบดีกสร.เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน 19/04/2560 42
5 รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 19/04/2560 36
6 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2560 18/04/2560 43
7 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2560 18/04/2560 33
8 ศูนย์เด็กเล็กฯสืบสานประเพณีสงกรานต์ 11/04/2560 74
9 กสร.รับหนังสือเรื่อง ทบทวนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 10/04/2560 99
10 กสร.เข้าตรวจสถานที่และหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฯองค์ความรู้ความปลอดภัยแห่งที่2จังหวัดระยอง 31/03/2560 178
11 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 31/03/2560 143
12 สพม.เข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ 30/03/2560 120
13 รองอธิบดีกสร.เปิดโครงการปรับเปลี่ยนความคิด เก็บออม วันละนิด ชีวิตมีสุข (HAPPY MONEY) 30/03/2560 142
14 กสร.ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 28/03/2560 158
15 กสร.รับหนังสือและร่วมหารือกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ที่เข้าพบกรณี บริษัท บริติช-ไทยซิน 27/03/2560 75
16 กสร.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 27/03/2560 70
17 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ITA 27/03/2560 58
18 รองอธิบดี.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานด้านกองทุนสงเคราะห์ 27/03/2560 41
19 กสร.มอบวุฒิบัตรนักบริหารแรงงาน รุ่น26 24/03/2560 179
20 กคน.ประชุมทบทวนร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. 23/03/2560 81

หน้า 1 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready