ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายพิธีการและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ 16/08/2560 152
102 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 16/08/2560 128
103 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 16/08/2560 110
104 อธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี2560 15/08/2560 162
105 การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6 11/08/2560 251
106 อธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2560 11/08/2560 134
107 รองอธิบดีกสร. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 11/08/2560 123
108 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 11/08/2560 83
109 อธิบดีกสร. ร่วมเป็นเกียรติในงาน Safety Commitment Ceremony ครั้งที่ 12 09/08/2560 160
110 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 09/08/2560 121
111 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 9 09/08/2560 121
112 ประกาศกรมสวัสดิการฯเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 08/08/2560 143
113 รองกสร. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดกรองการทำงานของคนต่างด้าว 04/08/2560 160
114 รองกสร. เปิดโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2560 04/08/2560 148
115 รองอธิบดีกสร.ประธานการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารด้านความปลอดภัย 02/08/2560 163
116 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 02/08/2560 175
117 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 02/08/2560 123
118 รองปลัดฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 01/08/2560 130
119 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 31/07/2560 105
120 กภ. ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 31/07/2560 101

หน้า 6 จาก 83

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready