ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 27/07/2560 136
122 รองอธิบดีกสร.ป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 25/07/2560 156
123 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 25/07/2560 154
124 รองกสร. มอบเงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด 24/07/2560 136
125 รองกสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) ประจำปี ๒๕๖๐ 24/07/2560 168
126 รองกสร. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 24/07/2560 121
127 อธิบดีกสร. ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์ bk5 24/07/2560 118
128 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 20/07/2560 135
129 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560 20/07/2560 135
130 อธิบดีกสร. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 19/07/2560 186
131 รองกสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 19/07/2560 149
132 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 19/07/2560 123
133 รองอธิบดี กสร. ประชุมคณะกรรมการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 19/07/2560 76
134 รองกสร.เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 18/07/2560 114
135 ผู้ตรวจ กสร. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีการและมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence 17/07/2560 163
136 กสร. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 14/07/2560 128
137 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 14/07/2560 119
138 รองกสร.มอบเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) 13/07/2560 160
139 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ รุ่นที่ ๓ 13/07/2560 136
140 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ)ด้านการเพิ่มผลผลิตในภาครัฐ 13/07/2560 79

หน้า 7 จาก 83

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready