ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
141 งบทดลองเดือนกันยายน2560 (งวด 12) 20/10/2560 48
142 รองอธิบดีกสร.ประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 19/10/2560 174
143 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 19/10/2560 138
144 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 17/10/2560 204
145 รองอธิบดี กสร. ร่วมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยกฟภ.2560 16/10/2560 195
146 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 9/2560 12/10/2560 259
147 รองอธิบดี กสร. รับมอบถุงมือ รองเท้าบูธ จากสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง 12/10/2560 183
148 รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 11/10/2560 167
149 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน 10/10/2560 168
150 (กสว.)จัดประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9/2560 10/10/2560 184
151 รองอธิบดี กสร. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand 09/10/2560 131
152 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 06/10/2560 170
153 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand Industrial Relations (IR) Forum 2017 05/10/2560 258
154 งบทดลองเดือนสิงหาคม2560 (งวด 11) 29/09/2560 275
155 รองอธิบดีกสร.เป็นประธารการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 28/09/2560 233
156 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงาน 27/09/2560 290
157 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 25/09/2560 640
158 รองอธิบดี กสร. หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 25/09/2560 688
159 รองอธิบดี กสร. แสดงความยินดีกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลรับรอง 25/09/2560 759
160 รองอธิบดี กสร. หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 25/09/2560 183

หน้า 8 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready