ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1741 กสร. ยกเครื่องใหม่มาตรฐานแรงงานไทยสู่เวทีโลก 22/01/2552 1002
1742 อธิบดีกสร.มอบนโยบายและรับฟังปัญหาในการเลือกตั้งไตรภาคี 21/01/2552 1044
1743 กสร.เร่งเครื่องพัฒนามาตรฐานแรงงานสู่สากล 20/01/2552 1093
1744 กสร.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2552 19/01/2552 1409
1745 ท่านรองสมเกียรติ เยี่ยมบ.แมรี่กอท และศสธ.สป. 19/01/2552 2032
1746 อธิบดีกรมความปลอดภัยฯสิงคโปร์เข้าพบอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/01/2552 1177
1747 กสร.ร่วมจัดงานนัดพบแรงงาน 19/01/2552 1346
1748 ติวเข้มปัญหาการเลิกจ้าง 15/01/2552 1418
1749 สิทธิหน้าที่และข้อพึงปฎิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 15/01/2552 1460
1750 กสร.เข้มจัดระเบียบสถานประกอบกิจการบริการ 15/01/2552 1375
1751 การฝึกอบรมการติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 15/01/2552 1210
1752 รับสมัครสอบที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 15/01/2552 1501
1753 กสร.กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการบริหารสหภาพแรงงานเบื้องต้นในปีงบประมาณ 2552 14/01/2552 1244
1754 กสร.อบรมข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย 13/01/2552 1516
1755 การจัดงานวันสตรีสากลและการสมัครเข้ารับการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2552 12/01/2552 1408
1756 กสร.เปิดโครงการชี้แจงกฎกระทรวงมาตรฐานด้านความปลอดภัย 12/01/2552 1302
1757 กระทรวงแรงงานติวเข้มผู้รับเหมาค่าแรงแบบถึงตัว 08/01/2552 1078
1758 ตัวอย่างข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 30/11/2542 1961

หน้า 88 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready