ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 กภ. ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 31/07/2560 116
182 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 27/07/2560 167
183 รองอธิบดีกสร.ป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 25/07/2560 175
184 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 25/07/2560 197
185 รองกสร. มอบเงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด 24/07/2560 155
186 รองกสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) ประจำปี ๒๕๖๐ 24/07/2560 203
187 รองกสร. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 24/07/2560 138
188 อธิบดีกสร. ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์ bk5 24/07/2560 138
189 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 20/07/2560 153
190 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560 20/07/2560 153
191 อธิบดีกสร. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 19/07/2560 239
192 รองกสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 19/07/2560 181
193 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 19/07/2560 155
194 รองอธิบดี กสร. ประชุมคณะกรรมการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 19/07/2560 95
195 รองกสร.เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 18/07/2560 134
196 ผู้ตรวจ กสร. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีการและมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence 17/07/2560 188
197 กสร. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 14/07/2560 155
198 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 14/07/2560 148
199 รองกสร.มอบเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) 13/07/2560 191
200 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ รุ่นที่ ๓ 13/07/2560 151

หน้า 10 จาก 86

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready