ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 07/02/2561 63
22 อธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง 07/02/2561 72
23 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/2561 06/02/2561 78
24 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 06/02/2561 64
25 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงาน 05/02/2561 93
26 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 02/02/2561 109
27 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรม 01/02/2561 126
28 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH 01/02/2561 125
29 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 01/02/2561 109
30 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานในการประชุมหารือผู้ประกอบกิจการธนาคารพรณิชย์ติดตั้งเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ 31/01/2561 103
31 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 31/01/2561 80
32 ผต.กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว 30/01/2561 107
33 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน 30/01/2561 82
34 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย รุ่นที่ ๑ 30/01/2561 85
35 อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมเพื่อติดตามการปฏิบัติการศปก.รง ครั้งที่ 3/2561 30/01/2561 66
36 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 29/01/2561 84
37 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 29/01/2561 69
38 กสร.จัดประชุม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) 26/01/2561 105
39 กสร. เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 26/01/2561 89
40 อธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) 25/01/2561 123

หน้า 2 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready