ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ) 08/11/2560 114
22 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน 08/11/2560 64
23 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 07/11/2560 52
24 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 07/11/2560 60
25 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 03/11/2560 209
26 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน 03/11/2560 76
27 ผต.รง. รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 01/11/2560 153
28 รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ 01/11/2560 88
29 รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อม 01/11/2560 81
30 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.เป็นประธานบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันจัดตั้งกรม 01/11/2560 130
31 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/10/2560 152
32 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน 25/10/2560 200
33 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 20/10/2560 152
34 รองอธิบดี กสร.ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย 20/10/2560 130
35 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรง 20/10/2560 100
36 งบทดลองเดือนกันยายน2560 (งวด 12) 20/10/2560 21
37 รองอธิบดีกสร.ประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 19/10/2560 100
38 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 19/10/2560 76
39 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 17/10/2560 113
40 รองอธิบดี กสร. ร่วมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยกฟภ.2560 16/10/2560 127

หน้า 2 จาก 83

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready