ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 13/12/2560 93
42 กสร. เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ 13/12/2560 67
43 รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง 12/12/2560 88
44 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานและเปิดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 12/12/2560 57
45 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 12/12/2560 72
46 กสร. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดำเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 12/12/2560 71
47 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 11/2560 08/12/2560 100
48 ผต.กสร.เปิดโครงการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 08/12/2560 102
49 กสร. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 08/12/2560 84
50 ผต. กสร.เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 07/12/2560 598
51 กสร.เปิดการอบรมผู้ประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561 07/12/2560 1079
52 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล 06/12/2560 554
53 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.ให้การต้อนรับผู้อำนวยการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น 04/12/2560 562
54 ผอ. สำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 04/12/2560 584
55 หัวหน้า ผต. กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร CSR กับมาตรฐานแรงงานไทย 01/12/2560 172
56 รองอธิบดี กสร. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2560 01/12/2560 97
57 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 30/11/2560 101
58 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานภาครัฐ 29/11/2560 119
59 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH 29/11/2560 115
60 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน 28/11/2560 116

หน้า 3 จาก 86

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready