ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 อธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามการปฏิบัติงานศูนย์ปฎิบัติการกระทรวงแรงงาน 09/01/2561 104
62 ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) นำสมาชิก เข้าพบ ปลัดกระทรวงแรงงาน 09/01/2561 83
63 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 08/01/2561 101
64 ประธานกลุ่มบูรณาการสตรีและคณะ เข้าพบ รมว.แรงงาน 08/01/2561 83
65 รองอธิบดี กสร. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 08/01/2561 56
66 รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 05/01/2561 94
67 รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา 05/01/2561 105
68 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายครั้งที่ 1/2561 04/01/2561 127
69 รมว.แรงงาน นำคณะ ผู้บริหารกระทรวง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๑๐ 01/01/2561 171
70 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน งวด 2 29/12/2560 64
71 รมว.แรงงาน ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกช่าง กสร.ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชนภายใต้บทบาท ภารกิจ 28/12/2560 173
72 หัวหน้าผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖ 28/12/2560 150
73 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2560 28/12/2560 132
74 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖ 26/12/2560 154
75 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 21/12/2560 244
76 กสร.สัมมนาผู้บริหารทั่วประเทศ 21/12/2560 249
77 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 20/12/2560 153
78 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 20/12/2560 143
79 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร 20/12/2560 137
80 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 18/12/2560 134

หน้า 4 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready