ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 รองกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่5/2560 30/08/2560 90
82 รองกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน 30/08/2560 77
83 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/08/2560 103
84 รองอธิบดีกสร.ประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ 29/08/2560 80
85 นายกฯ เยี่ยมชมบูธศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ งาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 29/08/2560 63
86 รองอธิบดี กสร.ประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการ 28/08/2560 94
87 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ 28/08/2560 96
88 รองอธิบดีกสร.หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานการก่อสร้างรางรถไฟ 28/08/2560 106
89 ผู้ตรวจราชการกสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 24/08/2560 137
90 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 24/08/2560 123
91 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ 24/08/2560 103
92 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมหารือโครงการระบบข้อมูลสารเคมีที่มีความเสี่ยงและอุปกรณ์ระงับเหตุ 23/08/2560 114
93 รองอธิบดีกสร.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ 23/08/2560 122
94 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 22/08/2560 96
95 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 (งวดที่ 10 ) 22/08/2560 81
96 การประชุมชี้แจงการดำเนินการเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ จัดโดย สรพ.2 18/08/2560 163
97 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายพิธีการและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ 16/08/2560 152
98 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 16/08/2560 128
99 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 16/08/2560 110
100 อธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี2560 15/08/2560 162

หน้า 5 จาก 83

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready