ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 กสร. เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ 13/12/2560 76
82 รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง 12/12/2560 104
83 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานและเปิดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 12/12/2560 64
84 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 12/12/2560 86
85 กสร. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดำเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 12/12/2560 74
86 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 11/2560 08/12/2560 119
87 ผต.กสร.เปิดโครงการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 08/12/2560 120
88 กสร. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 08/12/2560 99
89 ผต. กสร.เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 07/12/2560 626
90 กสร.เปิดการอบรมผู้ประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561 07/12/2560 1126
91 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล 06/12/2560 587
92 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.ให้การต้อนรับผู้อำนวยการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น 04/12/2560 601
93 ผอ. สำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 04/12/2560 622
94 หัวหน้า ผต. กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร CSR กับมาตรฐานแรงงานไทย 01/12/2560 201
95 รองอธิบดี กสร. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2560 01/12/2560 123
96 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 30/11/2560 127
97 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานภาครัฐ 29/11/2560 145
98 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH 29/11/2560 139
99 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน 28/11/2560 134
100 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม พร้อมให้โอวาทและแนว 27/11/2560 150

หน้า 5 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready