ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.สมุทรปราการ จัดพิธีมอบใบรับรอง โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ 22/09/2560 16
2 สสค.หนองคาย ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด "มั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน" 22/09/2560 10
3 สสค.หนองคาย ให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนกรณี นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน 22/09/2560 12
4 สสค.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 22/09/2560 15
5 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามศาสตร์พระราชา 22/09/2560 12
6 สสค.ร้อยเอ็ด จัดประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขับเคลื่อนและส่งเสริมความปลอดภัย และกิจกรรม 22/09/2560 6
7 สสค.นครนายกเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน 22/09/2560 29
8 สสค.เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 21/09/2560 18
9 สสค.ยโสธร ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (อสร.) ประจำเดือนกันยายน 2560 21/09/2560 15
10 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ปี ๒๕๖๐ 21/09/2560 13
11 สสค.เพชรบุรี จัดโครงการผู้ว่าพบสปก.และโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสปก.แบบบูรณาการตามภา 20/09/2560 43
12 สสค.สุโขทัย อบรมชาวไร่อ้อย ปี ๒๕๖๐ 20/09/2560 21
13 สสค.ยโสธร นำสถานประกอบกิจการส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้จังหวัดยโสธร เป็นครั้งที่ ๒ 20/09/2560 25
14 สสค.ยโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 20/09/2560 19
15 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั 20/09/2560 22
16 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรอง มยส. ประจำปี ๒๕๖๐ 20/09/2560 11
17 สสค.พิษณุโลก เข้าสังเกตการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีของสถานประกอบกิจการ 19/09/2560 26
18 สสค.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/09/2560 34
19 สสค.พะเยา ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 19/09/2560 19
20 สสค.สมุทรปราการดพิธีมอบใบรับรอง โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ 19/09/2560 12

หน้า 1 จาก 620

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready