ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.สุโขทัย เข้าร่วมตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ 19/04/2561 14
2 สสค.อ่างทอง ออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ 19/04/2561 11
3 ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก 19/04/2561 7
4 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดร้อยเอ็ด 18/04/2561 21
5 สสค.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 18/04/2561 18
6 เข้าร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการค้ามนุษย์ สสค.นครนายก 18/04/2561 15
7 สสค.นครนายก ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจออกตรวจเยี่ยม อำเภอปากพลี 2 จุด 18/04/2561 23
8 สสค.ขอนแก่น อัดเทป..การแถลงข่าว..วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 18/04/2561 17
9 สสค.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม สปก. บมจ.ทริปเปิลที บรอด แบนด์ สาขาขอนแก่น 18/04/2561 14
10 สสค.ยโสธร ร่วมตรวจแรงงานภาคเกษตร (เกษตรกรปลูกอ้อย) พื้นที่อำเภอกุดชุม นายจ้าง 1 ราย ลูกจ้าง 6 คน 17/04/2561 26
11 สสค.ปทุมธานี ทำพิธีมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 5,620,000 บาท 17/04/2561 21
12 สสค.สุโขทัย เข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผล ชุดที่ ๓ 17/04/2561 12
13 สสค.นครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 17/04/2561 17
14 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 11/04/2561 51
15 สสค.ยโสธร ตรวจสภาพการทำงานของนายจ้าง-ลูกจ้างกิจการขนส่งทางบกก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 11/04/2561 29
16 สสค.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 11/04/2561 35
17 สสค.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "ส่งแรงงานไทยและผู้ประกันตนกลับบ้าน" ในเทศกาลสงกรานต์ 11/04/2561 31
18 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 11/04/2561 27
19 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ รับ-ส่งแรงงานกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11/04/2561 14
20 สสค.ยโสธร ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของนายจ้าง-ลูกจ้างกิจการขนส่งทางบก 11/04/2561 14

หน้า 1 จาก 677

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready