ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 27/07/2560 22
2 สสค.สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26/07/2560 30
3 สสค.ยโสธร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2 26/07/2560 28
4 สสค.พะเยา กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยฯ 25/07/2560 38
5 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์ 25/07/2560 32
6 สสค.ตาก ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดตาก หารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 25/07/2560 29
7 สสค.ยโสธร ร่วมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 25/07/2560 28
8 สสค.ยโสธร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 25/07/2560 16
9 สสค.อุตรดิตถ์ ตรวจบูรณาการณ์ฯโครงการปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (3-3-2) 25/07/2560 20
10 สสค.ร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด 25/07/2560 17
11 สสค.พะเยา ดำเนินการป้องกันและลดปัญหาการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน 21/07/2560 40
12 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์ และตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการจังหวัดอุ 21/07/2560 46
13 สสค.พะเยา ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ของ จ.พะเ 21/07/2560 44
14 สสค.ยะลา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของ 21/07/2560 41
15 สสค.ยะลาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน 21/07/2560 35
16 กสร.พิจิตรจัดประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 21/07/2560 20
17 สสค.ชัยภูมิ ร่วมตรวจบูรณาการโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 21/07/2560 22
18 สค.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน 21/07/2560 24
19 สสค.อุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานฯ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช 21/07/2560 15
20 สสค.หนองคาย จัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ 21/07/2560 16

หน้า 1 จาก 615

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready