ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 สสค.อุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมื 15/11/2560 22
102 สสค.ระนอง เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 15/11/2560 22
103 จังหวัดปัตตานีเร่งตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มเสี่ยง 15/11/2560 32
104 สสค.ชัยภูมิ ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานในงานเกษตรกรรม 14/11/2560 27
105 สสค.ยโสธร ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๐ 14/11/2560 31
106 สสค.ยโสธร ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 14/11/2560 40
107 สสค.สมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 13/11/2560 32
108 สสค.ระนอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนายจ้างหรือตัวแทนผู้ประกอบการประมงจังหวัด 13/11/2560 41
109 สสค.ระนองเข้าร่วมประชุมการประเมินจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 13/11/2560 29
110 สสค.ระนองเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการและระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ 13/11/2560 32
111 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมสัมมนาและร่วมจัดนิทรรศการความปลอดภัยในการทำงานฯ 13/11/2560 34
112 สสค.สมุทรสาคร ร่วมประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงการฏิบัติตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมงทะ 13/11/2560 14
113 สสค.ยโสธร ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลการตรวจ นายจ้าง 2 คน 10/11/2560 45
114 สสค.นครนายก ดำเนินการตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10/11/2560 41
115 สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการตรวจกำกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย ส่งเสริมสถานประกอบ 10/11/2560 40
116 สสค.ปัตตานี พนักงานตรวจแรงงานเข้าร่วมตรวจการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 10/11/2560 46
117 สสค.หนองคาย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ 10/11/2560 39
118 สสค.มหาสารคาม จัดประชุม แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) 10/11/2560 25
119 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเดือนต 10/11/2560 23
120 สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้นโยบายด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 10/11/2560 15

หน้า 6 จาก 633

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready