ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 สสค.ชัยภูมิ พร้อมคณะทำงาน ประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 08/02/2561 51
102 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 08/02/2561 46
103 สสค.นครนายก ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 08/02/2561 40
104 สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานแรงงานนอกระบบ (ลูกจ้างทำงานบ้าน) 08/02/2561 30
105 สสค.นครนายก เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติดและประชุมชี้แจงอาสาสมัครแรงงาน 08/02/2561 23
106 สสค.สุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ. 08/02/2561 29
107 สสค.อุตรดิตถ์ สร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และสุ่มตรวจสารเสพติดฯ ในกลุ่มโรงโม่หิน 08/02/2561 36
108 สสค.นครนายก ให้คำปรึกษาการจ้างแรงงานการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจ้างแรงงานเด็กอายุ 15 - 18 08/02/2561 34
109 สสค.หนองคาย เปิดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 08/02/2561 34
110 สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมและมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ 08/02/2561 30
111 สสค.ขอนแก่น จัดประชุม ครั้งที่ 2 /2561 ณ.ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัด เตรียมจัดงาน 08/02/2561 24
112 สสค.ขอนแก่น แจ้งความรัองทุกข์ ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีนายจ้างกิจการก่อสร้างตาม 08/02/2561 21
113 สสค.ตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีด้านด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 07/02/2561 48
114 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 07/02/2561 41
115 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จ้งหวัดร้อยเอ็ด 07/02/2561 41
116 สสค.ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 07/02/2561 46
117 สสค.นครนายก ประชุมคณะทำงานประกวด สปก.ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 07/02/2561 46
118 สสค.นครนายก ประชุมคณะทำงานประกวด สปก.ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 07/02/2561 24
119 สสค.อุตรดิตถ์ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด บจก.สยามซอยล์ 07/02/2561 23
120 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 07/02/2561 27

หน้า 6 จาก 662

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready