ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
12521 สสค.สุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโครงการแนะแนวอาชีพ 26/01/2553 1541
12522 สสค.สระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 25/01/2553 1022
12523 สสค.จันทบุรี เปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ และโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานนอกระบบ 25/01/2553 895
12524 สสค.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด 25/01/2553 966
12525 สสค.เลย ร่วมกับบ้านพักใจเลย จัดอบรม "โครงการป้องกันและบริหารจัดการด้านวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร" 25/01/2553 1165
12526 สสค.ตรัง ร่วมกันดำเนินการ โครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ ปฏิบัติธรรมน้อมนำถวายแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา 25/01/2553 1096
12527 สสค.อำนาจเจริญ จัดโครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ ปฏิบัติธรรม น้อมนำแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา 22/01/2553 941
12528 สสค.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการ " ส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ 22/01/2553 1009
12529 สสค.อ่างทอง สุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ 22/01/2553 980
12530 ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจราชการ ณ สสค.มุกดาหาร 22/01/2553 909
12531 สสค.อ่างทอง จัดอบรมเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 22/01/2553 939
12532 ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจราชการ ณ สสค.เลย 21/01/2553 1034
12533 สสค.ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 21/01/2553 1111
12534 สสค.เลย จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้สิทธิหน้าที่ให้แก่แรงงานภาคเกษตรและแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน 21/01/2553 925
12535 สสค.สงขลา จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ 21/01/2553 926
12536 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้ตรวจราชการกรม สังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ สสค.พิษณุโลก ตรวจราชการเพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงาน 21/01/2553 1463
12537 สสค.เลย จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 21/01/2553 916
12538 สสค.อำนาจเจริญ จัดโครงการจัดประชุมชี้แจงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 20/01/2553 945
12539 สสค. อำนาจเจริญ จัดพิธีโครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ ปฏิบัติธรรม น้อมนำถวายแด่องค์พ่อหลวง 20/01/2553 885
12540 ผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชงาน ณ สสค.ภูเก็ต เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ 20/01/2553 910

หน้า 627 จาก 632

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready