ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
12521 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดนครนายก 02/06/2553 709
12522 สสค.ขอนแก่น จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง บริษัท ฟุตแวร์คอมโพเน็นทส์ จำกัด กรณีค่าชดเชย 02/06/2553 971
12523 สสค.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ 01/06/2553 561
12524 สสค.ยะลาจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2553 01/06/2553 758
12525 สสค.อ่างทอง ร่วมงานวันวิสาขบูชา 01/06/2553 858
12526 สสค.นครสวรรค์ อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ รุ่นที่ 2 01/06/2553 757
12527 สสค.อ่างทอง สุ่มตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 01/06/2553 833
12528 สสค.อ่างทอง ให้ความรู้การจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ 01/06/2553 734
12529 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดอำนาจเจริญ 01/06/2553 931
12530 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ 01/06/2553 964
12531 สสค. ประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายประกาศเกียรติคุณโครงการโรงงานสีขาว ปี 2553 27/05/2553 744
12532 สสค.ตราด จีดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พ.ค.53 27/05/2553 767
12533 ศปร.10 ร่วมเปิดงานโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสุรินทร์ 27/05/2553 689
12534 สสค.อุดรธานี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 27/05/2553 744
12535 สสค.นครพนม จัดประชุมโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก 27/05/2553 733
12536 กสร.จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ตายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนชั่วไป 27/05/2553 757
12537 สสค.กาฬสินธุ์จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก 27/05/2553 754
12538 สสค. กาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก 27/05/2553 764
12539 สสค.กาญจนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ 27/05/2553 756
12540 สสค.ลำพูน ประชุมชี้แจงเร่งรัดการดำเนินการบริหารและการจัดการ 27/05/2553 738

หน้า 627 จาก 662

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready