ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
13121 สสค.สุพรรณบุรีร่วมกับจังหวัดเชิญเที่ยวงาน อภินิหารมังกรสวรรค์ ตรุษจีนสุพรรณบุรี 26/01/2553 1011
13122 สสค.กาญจนบุรีจัดอบรมเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ 26/01/2553 947
13123 สสค.น่าน จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 26/01/2553 967
13124 สสค.สุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโครงการแนะแนวอาชีพ 26/01/2553 1566
13125 สสค.สระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 25/01/2553 1043
13126 สสค.จันทบุรี เปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ และโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานนอกระบบ 25/01/2553 909
13127 สสค.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด 25/01/2553 985
13128 สสค.เลย ร่วมกับบ้านพักใจเลย จัดอบรม "โครงการป้องกันและบริหารจัดการด้านวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร" 25/01/2553 1184
13129 สสค.ตรัง ร่วมกันดำเนินการ โครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ ปฏิบัติธรรมน้อมนำถวายแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา 25/01/2553 1116
13130 สสค.อำนาจเจริญ จัดโครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ ปฏิบัติธรรม น้อมนำแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา 22/01/2553 971
13131 สสค.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการ " ส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ 22/01/2553 1030
13132 สสค.อ่างทอง สุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ 22/01/2553 1010
13133 ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจราชการ ณ สสค.มุกดาหาร 22/01/2553 933
13134 สสค.อ่างทอง จัดอบรมเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 22/01/2553 957
13135 ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจราชการ ณ สสค.เลย 21/01/2553 1057
13136 สสค.ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 21/01/2553 1127
13137 สสค.เลย จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้สิทธิหน้าที่ให้แก่แรงงานภาคเกษตรและแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน 21/01/2553 945
13138 สสค.สงขลา จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ 21/01/2553 953
13139 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้ตรวจราชการกรม สังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ สสค.พิษณุโลก ตรวจราชการเพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงาน 21/01/2553 1506
13140 สสค.เลย จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 21/01/2553 930

หน้า 657 จาก 662

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready