ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 สสค.หนองคาย ร่วมสังเกตการณ์และตรวจกำกับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของ บจก.เทพอรุโณ 27/09/2560 87
182 สสค.หนองคาย บรรยายในหัวข้อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 27/09/2560 79
183 สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) 27/09/2560 64
184 สสค.สมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในงานก่อสร้างของลูกจ้าง สัญชาติ กั 27/09/2560 62
185 สสค.สุโขทัย ร่วมสังเกตุการการฝึกซ้อมอพยพดับเพลิงหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริษัท พี.เอ.เอส. 27/09/2560 68
186 จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น มยส. 27/09/2560 44
187 สสค.สุโขทัย ร่วมสังเกรการณ์การฝึกซ้อมอพยพดังเพลิงหนีไฟ บจก.ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ 27/09/2560 31
188 สสค.สุโขทัย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 27/09/2560 29
189 สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) 27/09/2560 31
190 สสค.สุโขทัย บรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรา ๑๖ 26/09/2560 52
191 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.สสค.ตราด 26/09/2560 45
192 สสค.ระนอง ตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 26/09/2560 77
193 สสค.พิษณุโลก ร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีในสถานประกอบกิจการ 25/09/2560 96
194 สสค.สมุทรปราการ จัดพิธีมอบใบรับรอง โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ 22/09/2560 152
195 สสค.หนองคาย ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด "มั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน" 22/09/2560 104
196 สสค.หนองคาย ให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนกรณี นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน 22/09/2560 108
197 สสค.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 22/09/2560 93
198 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามศาสตร์พระราชา 22/09/2560 70
199 สสค.ร้อยเอ็ด จัดประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขับเคลื่อนและส่งเสริมความปลอดภัย และกิจกรรม 22/09/2560 27
200 สสค.นครนายกเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน 22/09/2560 69

หน้า 10 จาก 630

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready