ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 สสค.ขอนแก่น ตรวจตามคำร้องเรียน กรณี นายจ้างประกอบกิจการขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด จำนวนลูกจ้าง 16 คน 14/02/2561 43
22 สสค.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการประเภทกิจการ การค้าส่ง จำนวนลูกจ้าง รวม 113 คน 14/02/2561 36
23 สสค.ปทุมธานี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 14/02/2561 35
24 สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจประเมินคะแนนฯสถานประกอบกิจการ 14/02/2561 20
25 สสค.ระนอง ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง 14/02/2561 17
26 สสค.พิษณุโลก ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 14/02/2561 19
27 ผต.กระทรวงฯประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน สสค.ปทุมธานี 14/02/2561 23
28 สสค.ขอนแก่น ดำเนินการ ตรวจกำกับ หน่วยฝึกเทศบาลตําบลบ้านไผ่ ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 13/02/2561 27
29 สสค.สุโขทัย ตรวจบูรณาการหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 13/02/2561 22
30 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 13/02/2561 25
31 สสค.ตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 13/02/2561 26
32 สสค.ยโสธร ร่วมมอบสิ่งของในงานรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ 12/02/2561 37
33 สสค.ยโสธร ประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ 12/02/2561 27
34 สสค.นครนายก ประชาสัมพันธ์ข่าวการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ห้ามทำงานล่วงเวลา ห้ามทำงาน 12/02/2561 34
35 สสค.สุโขทัยบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานเด็ก(ต่างด้าว) 12/02/2561 33
36 สสค.พิษณุโลก เข้าตรวจการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบกิจการ 12/02/2561 32
37 สสค.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ 12/02/2561 21
38 สสค.ยโสธร นำโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ฯ ร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 12/02/2561 18
39 สสค.ยโสธร ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 12/02/2561 11
40 สสค.ยโสธร นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เดือนมกราคม 2561 12/02/2561 11

หน้า 2 จาก 659

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready