ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 สสค.พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "แนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) 22/11/2560 26
22 สสค.ยโสธร ตรวจแรงงานในงานเกษตรกรรม 22/11/2560 16
23 สสค.พิษณุโลก ตรวจกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด 21/11/2560 19
24 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัด 21/11/2560 22
25 สสค.มหาสารคาม ร่วมเสวนา" หัวข้อ อีสาน ฮ่วมแฮง แปงเมือง"โครงการสืบสานประวัติศาสตร์แรงงานภาคอีสาน 21/11/2560 28
26 สสค.สมุทรปราการ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส 21/11/2560 20
27 สสค.สิงห์บุรี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคม ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ณ ห้อง 21/11/2560 27
28 สสค.ระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือติดตามพยานเพื่อไปเบิกความในฐานะพยานที่ศาลฯ 21/11/2560 9
29 สสค.ระนอง เข้าร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อ.เมืองระนองจังหวั 21/11/2560 9
30 สสค.สมุทรปราการเข้าสังเกตุการณ์ กรณีนายพิชัย แซ่ลิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ นำผู้ประกอบการประ 21/11/2560 16
31 สสค.อ่างทองร่วมงานวันความปลอดภัย บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด 21/11/2560 11
32 สสค.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมหารือ ประสานงาน กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/11/2560 16
33 สสค.อุตรดิตถ์กำกับดูแลหน่วยฝึกและตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 21/11/2560 15
34 สสค.อุตรดิตถ์ กำกับดูแลหน่วยฝึกอบยพหนีไฟฯ หจก.สตาร์พิชัย 21/11/2560 12
35 สสค.สมุทรปราการ เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจ 21/11/2560 12
36 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ..../ เข้าพบปะและหารือกับผู้บริหารคลินิก 21/11/2560 21
37 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ..รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน../ เข้าพบ " พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพ 21/11/2560 10
38 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการอบรม ". ..พนักงานตรวจแรงงาน จังหวัดขอนแก่น 21/11/2560 10
39 สสค.ขอนแก่น ร่วมกับ ศปข. ๔ สอบข้อเท็จจริงกรณี " นายบุญ พาไว ลูกจ้างสัญชาติลาว 21/11/2560 15
40 สสค.สมุทรปราการ เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มบริษัท เอนไก ไทย จำกัด 20/11/2560 19

หน้า 2 จาก 631

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready