ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 07/02/2561 33
62 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จ้งหวัดร้อยเอ็ด 07/02/2561 27
63 สสค.ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 07/02/2561 35
64 สสค.นครนายก ประชุมคณะทำงานประกวด สปก.ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 07/02/2561 39
65 สสค.นครนายก ประชุมคณะทำงานประกวด สปก.ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 07/02/2561 18
66 สสค.อุตรดิตถ์ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด บจก.สยามซอยล์ 07/02/2561 16
67 สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 07/02/2561 22
68 สสค.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 06/02/2561 38
69 สสค.นครนายก เยี่ยมการทำงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จ.นครนายกและประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงาน 06/02/2561 29
70 สสค.นครนายกได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 06/02/2561 27
71 สสค.ขอนแก่น สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน "ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 06/02/2561 36
72 สสค.ขอนแก่น ตรวจแรงงานตามคำร้องผ่าน Facebook สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น 06/02/2561 29
73 สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟตามโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ 05/02/2561 57
74 สสค.ปทุมธานีขับเคลื่อนประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 05/02/2561 37
75 สสค.ตาก ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 05/02/2561 43
76 สสค.ปทุมธานีขับเคลื่อนประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 05/02/2561 88
77 สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน 02/02/2561 66
78 สสค.สุโขทัย ให้ความรู้กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่นักเรียน 02/02/2561 58
79 สสค.กาฬสินธุ์ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ Safety Thailand เข้าเป้า 02/02/2561 60
80 สสค.กาฬสินธุ์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัด 01/02/2561 80

หน้า 4 จาก 659

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready