ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 สสค.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 02/04/2561 20
82 สสค.สุโขทัย ร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดสุโขทัย 02/04/2561 11
83 สสค.หนองคาย เข้าติดตามผลการดำเนินคดีอาญานายจ้าง ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา 124 02/04/2561 23
84 สสค.ปัตตานี ประชุมเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 30/03/2561 46
85 สสค.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะติดตามผลการออกตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำจังหวัดหนองคาย 30/03/2561 49
86 สสค.สุโขทัย อบรมเรื่องกฏหมายแรงงานน่ารู้ สำหรับแรงงานภาคเกษตรภายใต้หลักการทำเกษตรที่ดี ประจำฤดูการผล 30/03/2561 38
87 สสค.นครนายก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 30/03/2561 38
88 สสค.สมุทรปราการ และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 ร่วมกันดำเนินการตามโครงการสร้างความปลอดภัย 30/03/2561 41
89 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตาม 30/03/2561 31
90 สสค.นครนายก เข้าตรวจบูรณาการเชิงพื้นที่คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีว 30/03/2561 23
91 สสค.นครนายก เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 30/03/2561 19
92 สสค.นครนายก ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครนายก ประจำเดือนมีนาคม 2561 30/03/2561 17
93 สสค.มหาสารคาม จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม 30/03/2561 20
94 สสค.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมสังเกตุการณ์โครงการ “รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561” 30/03/2561 18
95 สสค.ขอนแก่น ตรวจประเมินผลคะแนนของคณะทำงานพิจารณา ประเมินผลคะแนน สถานประกอบกิจการดีเด่น 30/03/2561 12
96 สสค.หนองคาย จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายและเงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 29/03/2561 41
97 สสค.หนองคาย จัดโครงการขยายผล สปก.ต้นแบบ สู่ สปก.ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ บจก.ชัยชาญผลิตภัณฑ์ไม้ 29/03/2561 36
98 สสค.ขอนแก่น " ร่วมกับ " ศปข.4 และโรงพยาบาลขอนแก่น....จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี 29/03/2561 31
99 สสค.สมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) 29/03/2561 41
100 สสค.สมุทรสาคร ดการอบรมและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่หน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 29/03/2561 32

หน้า 5 จาก 677

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready