นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง 54486
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 8465
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 5393
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 2808
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 5351
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 8417
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 3972
8 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างแผนแม่บทความปลอดภัยฯ 8202
9 สมาคมนายจ้าง 9343
10 สวัสดิการแรงงาน 62354
11 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 34187
12 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 8551
13 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 41594
14 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 44221
15 การใช้แรงงานเด็ก 19111
16 การใช้แรงงานหญิง 48835

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready