การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2560 10
2 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2560 8
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/10/2560 16
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 16/10/2560 12
5 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2560 21
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 12/10/2560 19
7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2560 113
8 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560 30
9 จ้างเหมาบริการงานธุรการและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560 16
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2560 65
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11/09/2560 159
12 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 08/09/2560 71
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2560 112
14 ซื้อประเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2560 91
15 ขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จำนวน 11 คัน 04/09/2560 108
16 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ฯ โดยวิธีพิเศษ 23/08/2560 92
17 จ้างเหมาบริการ (กคร.) 23/08/2560 116
18 จ้างเหมาบริการ (สรพ.10) 23/08/2560 83
19 จ้างเหมาบริการ (สำนักแรงงานสัมพันธ์) โดยวิธีตกลงราคา 23/08/2560 76
20 จ้างเหมาบริการ (สรพ.3) 23/08/2560 66

หน้า 1 จาก 47

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready