การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8725 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2560 3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2560 4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2560 9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการ “เครือข่าย จป. จิตอาสาเพื่อเฝ้าระวังอุบัติภัย 08/12/2560 8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2560 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2560 10
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2560 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สรส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2560 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9707 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2560 10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮข 8718 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2560 13
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ชภ 1057 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2560 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2560 9
13 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 07/12/2560 26
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2560 17
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2560 12
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2560 14
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 06/12/2560 13
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบสมุดบันทึกและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2560 18
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8734 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 20
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองความปลอดภัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2560 17

หน้า 1 จาก 57

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready