การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 14
102 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สือประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 25
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สรพ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 20
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561 18
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561 18
106 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 23/01/2561 26
107 ราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯด้วยวิธีe-bidding 23/01/2561 20
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561 25
109 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23/01/2561 21
110 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2561 17
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานฯ 22/01/2561 24
112 ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/01/2561 20
113 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/01/2561 20
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 24
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 22
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 20
117 ประกาศราคากลางเผยแพร่ข่าว บทความ ในหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 18
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ข่าว บทความ ในหนังสือพิมพ์รายวัน 22/01/2561 40
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ย้ายจุดรับสัญญาณโทรทัศน์ กพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 21
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร กพร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 27

หน้า 6 จาก 70

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready