การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1181 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2550 01/02/2550 669
1182 สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ 31/01/2550 746
1183 สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับและเอกสารการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 24/01/2550 781
1184 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2550 01/01/2550 651
1185 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2549 01/12/2549 772
1186 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 17/11/2549 840
1187 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(กล่องเก็บอาหาร) 13/11/2549 839
1188 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 10/11/2549 985
1189 สอบราคาจ้างพิมพ์อนุสารแรงงาน 09/11/2549 996
1190 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือประกอบการอบรมตามโครงการปลอดภัยสู่สถานศึกษา 09/11/2549 823
1191 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2549 01/11/2549 710
1192 สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 16/10/2549 798
1193 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2549 01/10/2549 743
1194 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ 15/09/2549 957
1195 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าพัฒนาระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ชุด 28/08/2549 880
1196 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าพัฒนาระบบโปรแกรมโครงการพัฒนาระบบการรายงานตามกฏหมายโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 28/08/2549 792
1197 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 26/08/2549 753
1198 จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน 24/08/2549 1087
1199 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 5และ ชั้น 8 อาคารกรมฯ(ตลิ่งชัน) 23/08/2549 836
1200 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือโครงการประเมินแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2545-2549 23/08/2549 885

หน้า 60 จาก 63

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready