การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1181 สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2554 06/06/2554 1079
1182 สอบราคาจ้างผลิตโปสเตอร์และคู่มือการคัดแยกขยะของเสียอันตรายสำหรับสำนักงาน 25/05/2554 1356
1183 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 25/05/2554 1784
1184 สอบราคาจ้างทำโปสเตอร์ "อุบัติเหตุจากการทำงาน" 12/05/2554 1441
1185 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณา 06/05/2554 1151
1186 สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสุขภาพที่ดีแก่แรงงานข้ามชาติ 06/05/2554 966
1187 สอบราคาจ้างผลิตถังสำหรับแยกขยะ โครงการแรงงานร่วมใจ ลดขยะพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ 04/05/2554 1038
1188 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2554 01/05/2554 1081
1189 สอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนวปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดการกีดกันทางการค้า 26/04/2554 993
1190 ประกาศผลสอบราคาการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 25/04/2554 1080
1191 ประกาศผลประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 25 พ.ศ. 2554 ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22/04/2554 994
1192 สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชน ที่สามารถจัดบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน สื่อสารภาษาพม่า 08/04/2554 997
1193 สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 07/04/2554 1819
1194 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2554 01/04/2554 987
1195 ประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2554 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31/03/2554 1108
1196 ประกาศผลประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 29/03/2554 1033
1197 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 21/03/2554 1026
1198 สอบราคาจัดจ้างทำชุดการเรียนรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการกีดกันทางการค้า 17/03/2554 957
1199 สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการแรงงานนอกระบบปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2554 11/03/2554 1205
1200 สรุปผลกำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554 01/03/2554 1095

หน้า 60 จาก 79

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready