การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สรพ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2561 22
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561 21
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561 20
124 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 23/01/2561 29
125 ราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯด้วยวิธีe-bidding 23/01/2561 23
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561 30
127 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23/01/2561 22
128 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2561 18
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานฯ 22/01/2561 25
130 ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/01/2561 22
131 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/01/2561 21
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 25
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 23
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 21
135 ประกาศราคากลางเผยแพร่ข่าว บทความ ในหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 21
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ข่าว บทความ ในหนังสือพิมพ์รายวัน 22/01/2561 43
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ย้ายจุดรับสัญญาณโทรทัศน์ กพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 22
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร กพร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 28
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม กสว.ศูนย์เด็กเล็กฯ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 23
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองความปลอดภัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2561 15

หน้า 7 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready