การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2560 33
122 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20/10/2560 34
123 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2560 47
124 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2560 35
125 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/10/2560 53
126 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 16/10/2560 41
127 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2560 48
128 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 12/10/2560 48
129 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2560 152
130 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560 78
131 จ้างเหมาบริการงานธุรการและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560 63
132 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2560 120
133 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11/09/2560 171
134 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 08/09/2560 87
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2560 140
136 ซื้อประเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2560 98
137 ขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จำนวน 11 คัน 04/09/2560 118
138 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ฯ โดยวิธีพิเศษ 23/08/2560 114
139 จ้างเหมาบริการ (กคร.) 23/08/2560 140
140 จ้างเหมาบริการ (สรพ.10) 23/08/2560 104

หน้า 7 จาก 53

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready