การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัวและวัสดุเกี่ยวกับรถยนต์ สรพ.10โดยวิธีเฉพาะจง 17/01/2561 26
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์วุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 16/01/2561 38
143 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 24
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9706 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 26
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3กฮ 6016 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 26
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 21
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 22
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 24
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 25
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2561 19
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2561 20
152 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2561 31
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตของกองทุนฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2561 33
154 ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 13/01/2561 30
155 ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 7 เดือน วิธี e-bidding 12/01/2561 30
156 ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 7 เดือน วิธี e-bidding 12/01/2561 28
157 ราคากลางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูลกรมฯ จำนวน 7 เดือน วิธีe-bidding 12/01/2561 29
158 ร่างประกาศเรื่องการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูล จำนวน 7 เดือน วิธีe-bidding 12/01/2561 32
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2561 24
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2561 25

หน้า 8 จาก 70

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready