การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1441 สอบราคาจ้างทำธงโครงการเดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน 21/08/2549 817
1442 พิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2548และพ.ศ. 2549 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/08/2549 864
1443 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ 18/08/2549 876
1444 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสัญญาว่าด้วยกิจการทางทะเล 17/08/2549 821
1445 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมกฎกระทรวงฯ 17/08/2549 1016
1446 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 16/08/2549 938
1447 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ 16/08/2549 1176
1448 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 11/08/2549 1011
1449 ประกวดราคาจ้างเหทาเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระยะที่ 2 04/08/2549 991
1450 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 02/08/2549 824
1451 สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการและ VCD ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 29/07/2549 907
1452 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25/07/2549 1071
1453 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(เสื้อยืด) 21/07/2549 1028
1454 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 พร้อมแผ่นซีดี 20/07/2549 772
1455 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 4 รายการ 14/07/2549 735
1456 สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลโครงการ"ส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการประจำปีพ.ศ. 2549" 14/07/2549 966
1457 สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน 14/07/2549 721
1458 สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2549 14/07/2549 818
1459 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 รายการ 07/07/2549 982
1460 ทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการคาราวานแก้จน 06/07/2549 1056

หน้า 73 จาก 75

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready