การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำชุดนิทรรศการ จัดจ้างพิมพ์วุฒิบัตรฯ 29/11/2560 28
162 ประกาศราคากลางการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำชุดนิทรรศการ จัดจ้างพิมพ์วุฒิบัตรฯ 29/11/2560 26
163 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 25
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์และเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 26
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 24
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 31
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2560 24
168 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธี e-bidding 28/11/2560 27
169 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารโครงการจัดงานมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2560 19
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 28/11/2560 23
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานงานบ้านและงานครัวและวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2560 23
172 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธี e-bidding 27/11/2560 35
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อกระเป๋าเพื่อใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 24
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 27/11/2560 26
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 21
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สรพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 24
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 24
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 21
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2560 21
180 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2560 24

หน้า 9 จาก 63

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready