การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 จัดจ้างดำเนินการเสริมสร้างเจตคติและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีฯ 07/06/2560 140
162 จ้างพิมพ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีตกลงราคา 06/06/2560 205
163 จัดจ้างทำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา 05/06/2560 194
164 เช่าอาคารสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 05/06/2560 132
165 จัดจ้างดำเนินการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีพิเศษ 31/05/2560 164
166 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2559 25/05/2560 250
167 จัดจ้างดำเนินการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีพิเศษ 22/05/2560 186
168 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค โดยวิธีตกลงราคม 28/04/2560 213
169 จ้างจัดงาน “10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา 24/04/2560 157
170 จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารเงินกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยวิธีตกลงราคา 12/04/2560 144
171 จ้างพิมพ์หนังสือการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ โดยวิธีตกลงราคา 10/04/2560 186
172 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ 05/04/2560 188
173 จัดจ้างพิมพ์ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และจัดทำป้ายไวนิลมาตรฐานแรงงานไทยฯ โดยวิธีตกลงราคา 29/03/2560 140
174 จัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสา 23/03/2560 168
175 จัดจ้างทำชุดคู่มือส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม สำหรับสถานประกอบกิจการ 22/03/2560 160
176 จัดจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 22/03/2560 145
177 จ้างทำชุดที่นอนพร้อมหมอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีตกลงราคา 16/03/2560 128
178 เช่าสถานที่สำหรับการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยวิธีพิเศษ 04/03/2560 151
179 จ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 03/03/2560 194
180 จัดซื้อครุภัณฑ์ 28/02/2560 178

หน้า 9 จาก 52

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready