การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 27
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 29
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 32
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2561 32
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2561 28
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2561 30
187 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2561 38
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตของกองทุนฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2561 41
189 ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 13/01/2561 36
190 ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 7 เดือน วิธี e-bidding 12/01/2561 37
191 ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 7 เดือน วิธี e-bidding 12/01/2561 37
192 ราคากลางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูลกรมฯ จำนวน 7 เดือน วิธีe-bidding 12/01/2561 36
193 ร่างประกาศเรื่องการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูล จำนวน 7 เดือน วิธีe-bidding 12/01/2561 42
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2561 33
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2561 34
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2561 34
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2561 33
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือช่าง และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2561 30
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 40
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 37

หน้า 10 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready