การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน 21/11/2560 8
22 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/11/2560 13
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2560 12
24 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2560 9
25 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 20/11/2560 13
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2560 9
27 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2560 14
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2560 14
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 20
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 31
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 12
32 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 17
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 13
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 14
35 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 17
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๐ เดือน 16/11/2560 11
37 ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 ระยะเวลา 9 เดือน เครื่อง โดยวิธี e-bidding 16/11/2560 11
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ 1481 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 12
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศน 9721 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 12
40 ราคากลางการเช่าเครื่องถ่าย จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 16/11/2560 15

หน้า 2 จาก 53

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready