การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮข 8724 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2561 12
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8724 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2561 11
23 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2561 15
24 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ้อวัสดุาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมฯ โดยวิธเฉพาะเจาะจง 10/02/2561 16
25 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้่อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2561 14
26 ราคากลางการซื้อแก้วน้ำสแตนเลส และถาดใส่อาหารสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2561 19
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำสแตนเลส และถาดใส่อาหารสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2561 15
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2561 21
29 ประกาศราคากลาง การจ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 08/02/2561 22
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2561 24
31 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2561 24
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08/02/2561 26
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 41 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08/02/2561 20
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2561 27
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2561 20
36 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (e-bidding) 06/02/2561 30
37 ประกาศราคากลางจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV 06/02/2561 31
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 9064 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2561 30
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2561 29
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำชุดกีฬา และชุดที่นอนพร้อมหมอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2561 28

หน้า 2 จาก 70

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready