การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 18
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮล 1826 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 17
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8738 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 21
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8725 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 20
45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2561 21
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2561 21
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สรพ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2561 10
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สำนักงานเลขานุการการม โดยเฉพาะเจาะจง 10/01/2561 11
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2561 13
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2561 16
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น กองความปลอดภัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2561 13
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8718 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 14
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 14
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 08/01/2561 18
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 12
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 14
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2561 14
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2561 25
59 อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05/01/2561 25
60 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2561 17

หน้า 3 จาก 63

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready