การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮล 1825 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 8
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ชภ 1051 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 18
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8725 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 7
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1055 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 5
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮจ 371 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2560 4
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายปลั๊กไฟ,สายแลนด์ และสายโทรศัพท์ สพม. โดยวิธีเฉ 15/11/2560 7
67 ร่างประกาศเรื่องการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูล ระยะ 9 เดือน วิธีe-bidding 15/11/2560 8
68 ราคากลางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูล ระยะ 9 เดือน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 15/11/2560 8
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2560 11
70 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2560 17
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2560 10
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนฯใบรับใบสำคัญและใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14/11/2560 11
73 ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนฯ ใบรับใบสำคัญ และใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14/11/2560 10
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2560 12
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะเจาะจง 14/11/2560 10
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2560 9
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2560 11
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักษรทำเนียบผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2560 9
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2560 12
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือข้อมูลสำคัญเพื่อการบริหารงานสวัสดิการฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2560 14

หน้า 4 จาก 53

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready