การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาสั้นทางวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 16
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 12
83 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯ e-bidding 02/02/2561 15
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กองบริหารการคลัง 02/02/2561 13
85 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2561 15
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชค 8253 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 15
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ฮพ 4036 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 15
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮน 7081 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 15
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ษฬ 1611 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2561 15
90 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯวิธีe-bidding 01/02/2561 38
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2561 24
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2561 20
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2561 19
94 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธี e-bidding 31/01/2561 23
95 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2561 24
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2561 26
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2561 22
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2561 21
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2561 25
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สำนักตรวจราชการ 30/01/2561 22

หน้า 5 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready