การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
961 สอบราคาจ้างพิมพ์สมุดบันทึกประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 21/02/2550 704
962 สอบราคาจ้างทำเสื้อยืดวันแรงงานแห่งชาติ 19/02/2550 1064
963 ซื้ออาหารว่างของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 15/02/2550 868
964 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศความปลอดภัย 06/02/2550 789
965 สอบราคาจ้างจัดงานวันสตรีสากลปี 2550 05/02/2550 813
966 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2550 01/02/2550 656
967 สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ 31/01/2550 725
968 สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับและเอกสารการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 24/01/2550 768
969 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2550 01/01/2550 638
970 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2549 01/12/2549 758
971 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 17/11/2549 827
972 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(กล่องเก็บอาหาร) 13/11/2549 825
973 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 10/11/2549 971
974 สอบราคาจ้างพิมพ์อนุสารแรงงาน 09/11/2549 972
975 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือประกอบการอบรมตามโครงการปลอดภัยสู่สถานศึกษา 09/11/2549 804
976 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2549 01/11/2549 696
977 สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 16/10/2549 767
978 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2549 01/10/2549 729
979 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ 15/09/2549 937
980 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าพัฒนาระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ชุด 28/08/2549 865

หน้า 49 จาก 53

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready