บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เปรียบเทียบการตรวจแรงงานและการประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 33
2 ผลกระทบของการทำงานกะและการทำงานล่วงเวลาเป็นเวลานาน 181
3 การสร้างความสมดุลระหว่างภาระงานและภาระการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 225
4 จะทำงานอย่างไรเมื่อป่วย ? 217
5 การจัดการ "งานเร่งด่วน" อย่างมีประสิทธิภาพ 272
6 มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน : ความเป็นจริงในญี่ปุ่น 210
7 รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559 283
8 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชน ปี2558-2559 275
9 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 645
10 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 835
11 วิถีชีวิตเพื่อช่วยให้โลกอยู่อย่างยั่งยืน 955
12 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อการจ้างงาน 917
13 รายงานโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย 705
14 รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2557 1262
15 ข้อควรรู้สําหรับประชาชนในการติดต่อราชการ 9497
16 เมืองลอสแองเจลิสสั่งปิดโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตร 2945
17 โอบามา ปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกา 5198
18 Fears over aged-care costs ความวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุ 2906
19 คำแถลงการณ์ของผู้นำในการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงโซล (The G20 Seoul Summit Leaders' Declaration) November 11-12, 2010 2785
20 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกับบทบาทของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4808

หน้า 1 จาก 3

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready