บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ค่าเงินบาทแข็งตัวกับแนวทางบรรเทาและแก้ไขปัญหาแรงงาน อันเกิดจากผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไกแรงงานสัมพันธ์ 2971
22 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคุ้มครองแรงงานในอนาคต 4853
23 การคุ้มครองความเป็นมารดาและโลกแห่งการทำงาน 3182
24 คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ The G-20 Toronto Summit Declaration 2968
25 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองของคนงาน 3078
26 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557 4799
27 ก้าวทันกระแส CSR 3457
28 การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย 7198
29 บทบาทของรัฐในการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 2697
30 การศึกษาระบบการจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานสู่การค้าเสรีแบบบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เจ.เอส. ฟลาวเวอร์ จำกัด 2982
31 สหพันธรัฐรัสเซียบรรลุผลการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหลังการเจรจา 18 ปี 2347
32 วิธีกระตุ้นการเผาผลาญอาหารของร่างกาย 3493
33 แนวทางการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะไปประจำการในสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 2485
34 การศึกษาเปรียบเทียบประวัติแนวความคิด เรื่องสัญญาจ้างแรงงาน 4750
35 บทบาทของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดต่อการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงานฤดูกาล : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2908
36 การศึกษาระบบการจัดการเพื่อพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖) กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต 2353
37 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ภาวะการทำงานของแรงงานเด็ก ปี 2554 2229
38 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างและรายได้ของลูกจ้างเอกชน ปี 2554 2014
39 การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย 2853
40 บทความวิชาการ 1431

หน้า 2 จาก 2

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready