บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 การประชุมอาเซียนด้านการตรวจแรงงาน (ASEAN Labour Inspection Conference 2010) ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม 3219
22 ค่าเงินบาทแข็งตัวกับแนวทางบรรเทาและแก้ไขปัญหาแรงงาน อันเกิดจากผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไกแรงงานสัมพันธ์ 3003
23 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคุ้มครองแรงงานในอนาคต 4877
24 การคุ้มครองความเป็นมารดาและโลกแห่งการทำงาน 3198
25 คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ The G-20 Toronto Summit Declaration 2986
26 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองของคนงาน 3123
27 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557 4847
28 ก้าวทันกระแส CSR 3477
29 การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย 7239
30 บทบาทของรัฐในการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 2716
31 การศึกษาระบบการจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานสู่การค้าเสรีแบบบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เจ.เอส. ฟลาวเวอร์ จำกัด 3004
32 สหพันธรัฐรัสเซียบรรลุผลการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหลังการเจรจา 18 ปี 2361
33 วิธีกระตุ้นการเผาผลาญอาหารของร่างกาย 3510
34 แนวทางการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะไปประจำการในสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 2502
35 การศึกษาเปรียบเทียบประวัติแนวความคิด เรื่องสัญญาจ้างแรงงาน 4781
36 บทบาทของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดต่อการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงานฤดูกาล : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2934
37 การศึกษาระบบการจัดการเพื่อพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖) กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต 2388
38 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ภาวะการทำงานของแรงงานเด็ก ปี 2554 2249
39 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างและรายได้ของลูกจ้างเอกชน ปี 2554 2030
40 การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย 2876

หน้า 2 จาก 3

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready